Νέα ΠΝΠ λόγω Κορωνοϊού

Νέα ΠΝΠ λόγω Κορωνοϊού

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ A 161/22.08.2020) . Πρόκειται για την 9η ΠΝΠ η οποία εκδίδεται στο πλαίσο της πανδημίας.

Τα θέματα τα οποία ρυθμίζει είναι

1) Αγορά μασκών για τα σχολεία με δαπάνες των ΟΤΑ

2) Παράταση της αναστολής προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου έως και 31.10.2020

3) Αγορές /  μισθώσεις λεωφορείων από ΟΑΣΑ & ΟΑΣΘ και προσλήψεις προσωπικου

4) Τηλεεργασία / εξ αποστάσεως εργασία

5) Διαβίβαση προσωπικών δεδομένω από την ΓΓΠΠ προς την Αστυνομία "με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης του μέτρου του κατ' οίκον περιορισμού" (καραντίνας)

6) Προσλήψεις 192 ατόμων στην ΓΓΠΠ

7) Οικονομική ενίσχυση στους πλημμυροπαθείς της Εύβοιας.

More in Covid 19
Comments
Νέα ΠΝΠ λόγω Κορωνοϊού

Νέα ΠΝΠ λόγω Κορωνοϊού

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 (ΦΕΚ A 161/22.08.2020) . Πρόκειται για την 9η ΠΝΠ η οποία εκδίδεται στο πλαίσο της πανδημίας.

Τα θέματα τα οποία ρυθμίζει είναι

1) Αγορά μασκών για τα σχολεία με δαπάνες των ΟΤΑ

2) Παράταση της αναστολής προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου έως και 31.10.2020

3) Αγορές /  μισθώσεις λεωφορείων από ΟΑΣΑ & ΟΑΣΘ και προσλήψεις προσωπικου

4) Τηλεεργασία / εξ αποστάσεως εργασία

5) Διαβίβαση προσωπικών δεδομένω από την ΓΓΠΠ προς την Αστυνομία "με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης του μέτρου του κατ' οίκον περιορισμού" (καραντίνας)

6) Προσλήψεις 192 ατόμων στην ΓΓΠΠ

7) Οικονομική ενίσχυση στους πλημμυροπαθείς της Εύβοιας.

More in Covid 19
Comments