Μια αντιπεριβαλλοντική κυβέρνηση

Μια αντιπεριβαλλοντική κυβέρνηση

Ο νόμος 4685/2020 «για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας» που ψηφίστηκε στις αρχές Μαΐου εν μέσω καραντίνας, αποτελεί την επιτομή της κακής νομοθέτησης, τόσο όσον αφορά τη διαδικασία ψήφισής του όσο και την ουσία των αμφιλεγόμενων διατάξεων που περιέχει.

Η κυβέρνηση είχε αναρτήσει αρχικά προς διαβούλευση εν μέσω γενικού lockdown, ένα νομοσχέδιο με 83 άρθρα και τελικά κατέθεσε στη Βουλή σχέδιο νόμου 135 άρθρων το οποίο στη συνέχεια αποφάσισε, κατά παράβαση του Κανονισμού της Βουλής, να το εισάγει προς συζήτηση με διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης, επικαλούμενη και πάλι την πανδημία, παραβιάζοντας κάθε αρχή καλής νομοθέτησης.

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, γνωστή για την ευαισθησία που δείχνει διαχρονικά για την προστασία του περιβάλλοντος, σε ανακοίνωσή της είχε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις και ανησυχίες για την πρόβλεψη ταχύρρυθμων διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, οι οποίες δεν διασφαλίζουν αντικειμενικώς τον πλήρη έλεγχο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ στην ίδια ανακοίνωση σημείωνε ότι δεν νοείται τόσο σημαντικά νομοθετήματα να εισάγονται εν μέσω πανδημίας, όπου αντικειμενικά η δυνατότητα παρέμβασης των ενδιαφερόμενων φορέων είναι περιορισμένη.

Σύμφωνα με επιστολή που συνυπέγραψαν 49 ευρωβουλευτές της Αριστεράς, των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών, πολλά από το άρθρα του νέου περιβαλλοντικού νόμου παραβιάζουν μια σειρά από ευρωπαϊκές οδηγίες για το περιβάλλον και τη Σύμβαση του Άαρχους σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες. Πιο συγκεκριμένα, οι παραβιάσεις αφορούν την ακύρωση της δημόσιας διαβούλευσης κατά τη διάρκεια της τροποποίησης περιβαλλοντικών αδειών, τη δυνατότητα παράκαμψης σημαντικών γνωμοδοτήσεων των δημόσιων αρχών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την κατάργηση των τοπικών φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, την αλλαγή των τεχνικών προδιαγραφών για τους δασικούς χάρτες, τη δυνατότητα έναρξης επενδύσεων με fast track διαδικασίες σε περιοχές Natura 2000 και φυσικούς οικοτόπους με ευπαθή είδη που απειλούνται με εξαφάνιση.

Πρόσφατα, ο αρμόδιος επίτροπος περιβάλλοντος, ωκεανών και αλιείας  της Ευρωπαϊκής  Ένωσης Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί σε έλεγχο για τη νομιμότητα του περιβαλλοντικού νόμου Χατζηδάκη, σύμφωνα με την Οδηγία για τις Μελέτες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την Οδηγία για τους Οικοτόπους και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Την ανησυχία και τις ενστάσεις τους για τον νέο περιβαλλοντικό νόμο έχουν εκφράσει και σχεδόν όλες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, επισημαίνοντας επιπρόσθετα ότι μεγάλη ανησυχία προκύπτει και από την ψήφιση του νέου τουριστικού νόμου (4688/2020) που εισάγει μια σειρά από διατάξεις που επιδεινώνουν το ήδη προβληματικό καθεστώς προστασίας της παράκτιας και παρόχθιας ζώνης και αποδυναμώνουν το πλαίσιο επιβολής κυρώσεων σε ιδιοκτήτες αυθαιρέτων σε αιγιαλούς και παραλίες.

Είναι προφανές ότι έχουμε να κάνουμε με την πιο αντιπεριβαλλοντική κυβέρνηση των τελευταίων ετών, η οποία αντιλαμβάνεται το φυσικό περιβάλλον απλά ως επενδυτικό εργαλείο, μια αντίληψη που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 24 του Συντάγματός μας, σύμφωνα με το οποίο, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του κράτους και δικαίωμα του καθενός που προστατεύεται σύμφωνα με την αρχή της αειφορίας.

Αυτή η νεοφιλελεύθερη αντίληψη για το περιβάλλον πρέπει να βρει απέναντί της, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περιβαλλοντικές οργανώσεις, φορείς της κοινωνίας των πολιτών αλλά και κάθε προοδευτικό πολίτη που αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κλιματικής κρίσης και την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, μέχρι την οριστική κατάργηση των αντιπεριβαλλοντικών νόμων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

More in Βιωσιμότητα
Comments
Μια αντιπεριβαλλοντική κυβέρνηση

Μια αντιπεριβαλλοντική κυβέρνηση

Ο νόμος 4685/2020 «για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας» που ψηφίστηκε στις αρχές Μαΐου εν μέσω καραντίνας, αποτελεί την επιτομή της κακής νομοθέτησης, τόσο όσον αφορά τη διαδικασία ψήφισής του όσο και την ουσία των αμφιλεγόμενων διατάξεων που περιέχει.

Η κυβέρνηση είχε αναρτήσει αρχικά προς διαβούλευση εν μέσω γενικού lockdown, ένα νομοσχέδιο με 83 άρθρα και τελικά κατέθεσε στη Βουλή σχέδιο νόμου 135 άρθρων το οποίο στη συνέχεια αποφάσισε, κατά παράβαση του Κανονισμού της Βουλής, να το εισάγει προς συζήτηση με διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης, επικαλούμενη και πάλι την πανδημία, παραβιάζοντας κάθε αρχή καλής νομοθέτησης.

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, γνωστή για την ευαισθησία που δείχνει διαχρονικά για την προστασία του περιβάλλοντος, σε ανακοίνωσή της είχε εκφράσει σοβαρές επιφυλάξεις και ανησυχίες για την πρόβλεψη ταχύρρυθμων διαδικασιών περιβαλλοντικής αδειοδότησης, οι οποίες δεν διασφαλίζουν αντικειμενικώς τον πλήρη έλεγχο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενώ στην ίδια ανακοίνωση σημείωνε ότι δεν νοείται τόσο σημαντικά νομοθετήματα να εισάγονται εν μέσω πανδημίας, όπου αντικειμενικά η δυνατότητα παρέμβασης των ενδιαφερόμενων φορέων είναι περιορισμένη.

Σύμφωνα με επιστολή που συνυπέγραψαν 49 ευρωβουλευτές της Αριστεράς, των Πρασίνων και των Σοσιαλιστών, πολλά από το άρθρα του νέου περιβαλλοντικού νόμου παραβιάζουν μια σειρά από ευρωπαϊκές οδηγίες για το περιβάλλον και τη Σύμβαση του Άαρχους σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες. Πιο συγκεκριμένα, οι παραβιάσεις αφορούν την ακύρωση της δημόσιας διαβούλευσης κατά τη διάρκεια της τροποποίησης περιβαλλοντικών αδειών, τη δυνατότητα παράκαμψης σημαντικών γνωμοδοτήσεων των δημόσιων αρχών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την κατάργηση των τοπικών φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, την αλλαγή των τεχνικών προδιαγραφών για τους δασικούς χάρτες, τη δυνατότητα έναρξης επενδύσεων με fast track διαδικασίες σε περιοχές Natura 2000 και φυσικούς οικοτόπους με ευπαθή είδη που απειλούνται με εξαφάνιση.

Πρόσφατα, ο αρμόδιος επίτροπος περιβάλλοντος, ωκεανών και αλιείας  της Ευρωπαϊκής  Ένωσης Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί σε έλεγχο για τη νομιμότητα του περιβαλλοντικού νόμου Χατζηδάκη, σύμφωνα με την Οδηγία για τις Μελέτες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, την Οδηγία για τους Οικοτόπους και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Την ανησυχία και τις ενστάσεις τους για τον νέο περιβαλλοντικό νόμο έχουν εκφράσει και σχεδόν όλες οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας, επισημαίνοντας επιπρόσθετα ότι μεγάλη ανησυχία προκύπτει και από την ψήφιση του νέου τουριστικού νόμου (4688/2020) που εισάγει μια σειρά από διατάξεις που επιδεινώνουν το ήδη προβληματικό καθεστώς προστασίας της παράκτιας και παρόχθιας ζώνης και αποδυναμώνουν το πλαίσιο επιβολής κυρώσεων σε ιδιοκτήτες αυθαιρέτων σε αιγιαλούς και παραλίες.

Είναι προφανές ότι έχουμε να κάνουμε με την πιο αντιπεριβαλλοντική κυβέρνηση των τελευταίων ετών, η οποία αντιλαμβάνεται το φυσικό περιβάλλον απλά ως επενδυτικό εργαλείο, μια αντίληψη που έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 24 του Συντάγματός μας, σύμφωνα με το οποίο, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του κράτους και δικαίωμα του καθενός που προστατεύεται σύμφωνα με την αρχή της αειφορίας.

Αυτή η νεοφιλελεύθερη αντίληψη για το περιβάλλον πρέπει να βρει απέναντί της, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περιβαλλοντικές οργανώσεις, φορείς της κοινωνίας των πολιτών αλλά και κάθε προοδευτικό πολίτη που αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κλιματικής κρίσης και την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, μέχρι την οριστική κατάργηση των αντιπεριβαλλοντικών νόμων της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας.

More in Βιωσιμότητα
Comments