Μέχρι τέλος Νοεμβρίου ο περιορισμος κυκλοφορίας οχημάτων

Μέχρι τέλος Νοεμβρίου ο περιορισμος κυκλοφορίας οχημάτων

Την 21η Μαίου 2020 δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 31688 (ΦΕΚ Β 1970/2020) σύμφωνα με την οποία:

"Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID19, επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, ο προσωρινός περιορισμός της κυκλοφορίας οχημάτων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας. Ο περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται στην Πλάκα, στην περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς, Μητροπόλεως  Ερμού  Αθηνάς  Σταδίου  Μητροπόλεως και στο τμήμα της οδού Ερμού από την οδό Αθηνάς ως την οδό Αγ. Ασωμάτων. Η οδός Σταδίου παραμένει σε κυκλοφορία στο σύνολό της".

Επρόκειτο για μια απολύτως προσχηματική και εργαλειακή χρήση της πανδημίας για την επίτευξη άλλων σκοπών. Το δε αξιοσημείωτο ήταν ότι η απόφαση αυτή έφερε και την γνωμοδότηση της Επιτροπής Τσιόδρα.

Με την υπ' αριθμό   179 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών (ΦΕΚ Β 3481/2020) η απαγόρευση κτκλοφορίας παρατάθηκε για 3 επιπλέον μήνες ήτοι μέχρι και την 21η Νοεμβρίου 2020.

More in Νομοθεσία
Comments
Μέχρι τέλος Νοεμβρίου ο περιορισμος κυκλοφορίας οχημάτων

Μέχρι τέλος Νοεμβρίου ο περιορισμος κυκλοφορίας οχημάτων

Την 21η Μαίου 2020 δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 31688 (ΦΕΚ Β 1970/2020) σύμφωνα με την οποία:

"Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείωση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID19, επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα, ο προσωρινός περιορισμός της κυκλοφορίας οχημάτων στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας. Ο περιορισμός του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται στην Πλάκα, στην περιοχή που οριοθετείται από τις οδούς, Μητροπόλεως  Ερμού  Αθηνάς  Σταδίου  Μητροπόλεως και στο τμήμα της οδού Ερμού από την οδό Αθηνάς ως την οδό Αγ. Ασωμάτων. Η οδός Σταδίου παραμένει σε κυκλοφορία στο σύνολό της".

Επρόκειτο για μια απολύτως προσχηματική και εργαλειακή χρήση της πανδημίας για την επίτευξη άλλων σκοπών. Το δε αξιοσημείωτο ήταν ότι η απόφαση αυτή έφερε και την γνωμοδότηση της Επιτροπής Τσιόδρα.

Με την υπ' αριθμό   179 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών (ΦΕΚ Β 3481/2020) η απαγόρευση κτκλοφορίας παρατάθηκε για 3 επιπλέον μήνες ήτοι μέχρι και την 21η Νοεμβρίου 2020.

More in Νομοθεσία
Comments