ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ - ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας σε Ιλίσια, Πόρτο Ράφτη & Έδεσσα

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ - ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας σε Ιλίσια, Πόρτο Ράφτη & Έδεσσα

Με πρόσφατες Υπουργικές Αποφάσεις, αποφασίστηκε η απαγόρευση λειτουργίας συγκεκριμένων λαϊκών αγορών λόγω μη τήρησης των τεθέντων όρων.

Ειδικότερα:

1) Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 3.9.2020 έως και 12.9.2020 της  Λαϊκής αγορά επί της οδού Διοχάρους στα Ιλίσια του Δήμου Αθηναίων.

2) Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 3.9.2020 έως και 12.9.2020 της Λαϊκής αγορά επί της οδού Βραυρώνος στο Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσόγαιας,

3) Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για  το  χρονικό  διάστημα  από  4.9.2020 έως και 13.9.2020 της Λαϊκής υπαίθριας αγοράς που πραγματοποιείται την ημέρα Πέμπτη κάθε εβδομάδας του Δήμου  Έδεσσας Πέλλας.

More in Covid 19
Comments
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ - ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας σε Ιλίσια, Πόρτο Ράφτη & Έδεσσα

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ - ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ: Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας σε Ιλίσια, Πόρτο Ράφτη & Έδεσσα

Με πρόσφατες Υπουργικές Αποφάσεις, αποφασίστηκε η απαγόρευση λειτουργίας συγκεκριμένων λαϊκών αγορών λόγω μη τήρησης των τεθέντων όρων.

Ειδικότερα:

1) Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 3.9.2020 έως και 12.9.2020 της  Λαϊκής αγορά επί της οδού Διοχάρους στα Ιλίσια του Δήμου Αθηναίων.

2) Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για το χρονικό διάστημα από 3.9.2020 έως και 12.9.2020 της Λαϊκής αγορά επί της οδού Βραυρώνος στο Πόρτο Ράφτη του Δήμου Μαρκόπουλου Μεσόγαιας,

3) Προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για  το  χρονικό  διάστημα  από  4.9.2020 έως και 13.9.2020 της Λαϊκής υπαίθριας αγοράς που πραγματοποιείται την ημέρα Πέμπτη κάθε εβδομάδας του Δήμου  Έδεσσας Πέλλας.

More in Covid 19
Comments