ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ - ΑΤΤΙΚΗ: Κινηματογράφοι, θέατρα & συναυλίες - Εξαίρεση για τις πρακτικές δοκιμασίες ΑΣΕΠ

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ - ΑΤΤΙΚΗ: Κινηματογράφοι, θέατρα & συναυλίες - Εξαίρεση για τις πρακτικές δοκιμασίες ΑΣΕΠ

Δημοσιεύτηκε η τροποποίηση της απόφασης Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 που αφορούσε στα ειδικότερα μέτρα για την Αττική. Μόνο τα θερινά σινεμά θα μπορούν να λειτουργούν.

Ειδικότερα, αναστέλλεται προσωρινά:
1) Η πραγματοποίηση συναυλιών σε οποιονδήποτε χώρο,
2) Η λειτουργία κινηματογράφων και θεάτρων για τους σκοπούς διεξαγωγής ζωντανών θεαμάτων/ακροαμάτων, καθώς και
3) Η διεξαγωγή πάσης φύσεως παραστατικών τεχνών σε οποιονδήποτε χώρο.
Από την αναστολή εξαιρείται η λειτουργία των θερινών κινηματογράφων.

Στις επιχειρήσεις ή τα φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν συναυλίες ή λειτουργούν κινηματογράφους και θέατρα κατά παράβαση της παρ. 1, επιβάλλεται για κάθε παράβαση του παρόντος διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Εξαιρούνται από τις διατάξεις περι συναθροίσεων οι πρακτικές δοκιμασίες που διεξάγονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) σε ανοικτούς χώρους.

Photo by Mark Thompson on Unsplash

More in Covid 19
Comments
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ - ΑΤΤΙΚΗ: Κινηματογράφοι, θέατρα & συναυλίες - Εξαίρεση για τις πρακτικές δοκιμασίες ΑΣΕΠ

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ - ΑΤΤΙΚΗ: Κινηματογράφοι, θέατρα & συναυλίες - Εξαίρεση για τις πρακτικές δοκιμασίες ΑΣΕΠ

Δημοσιεύτηκε η τροποποίηση της απόφασης Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 που αφορούσε στα ειδικότερα μέτρα για την Αττική. Μόνο τα θερινά σινεμά θα μπορούν να λειτουργούν.

Ειδικότερα, αναστέλλεται προσωρινά:
1) Η πραγματοποίηση συναυλιών σε οποιονδήποτε χώρο,
2) Η λειτουργία κινηματογράφων και θεάτρων για τους σκοπούς διεξαγωγής ζωντανών θεαμάτων/ακροαμάτων, καθώς και
3) Η διεξαγωγή πάσης φύσεως παραστατικών τεχνών σε οποιονδήποτε χώρο.
Από την αναστολή εξαιρείται η λειτουργία των θερινών κινηματογράφων.

Στις επιχειρήσεις ή τα φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν συναυλίες ή λειτουργούν κινηματογράφους και θέατρα κατά παράβαση της παρ. 1, επιβάλλεται για κάθε παράβαση του παρόντος διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Εξαιρούνται από τις διατάξεις περι συναθροίσεων οι πρακτικές δοκιμασίες που διεξάγονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) σε ανοικτούς χώρους.

Photo by Mark Thompson on Unsplash

More in Covid 19
Comments