ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Τα νέα μέτρα για την είσοδο στην Ελλάδα

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Τα νέα μέτρα για την είσοδο στην Ελλάδα

Δημοσιευτήκαν τα νέα μέτρα (ΦΕΚ B 3557/27.08.2020) για τους ταξιδιώτες οι οποίοι θα εισέρχονται στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, οι ταξιδιώτες θα πρέπει:

1) Να έχουν συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα το αργότερο την προηγούμενη ημέρα από την άφιξή τους στη Χώρα.

2) Οι εισερχόμενοι στην Ελλάδα υπόκεινται σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο στη βάση υγειονομικού αλγορίθμου.  Τα πρόσωπα που υπόκεινται στον δειγματοληπτικό έλεγχο υπόκεινται σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι  την  έκδοση  των  αποτελεσμάτων  του  ελέγχου. Εφόσον τα πρόσωπα αυτά στερούνται κατοικίας στην Ελλάδα υποχρεούνται να παραμένουν για το ανωτέρω χρονικό διάστημα στον τόπο της προσωρινής διαμονής τους, όπως οικία συγγενικού ή φιλικού προσώπου ή ξενοδοχείο, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για μικρότερο  χρονικό  διάστημα,  οπότε  ο  προσωρινός  περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα.

3) Σε περίπτωση θετικού κρούσματος, οι ταξιδιώτες υπόκεινται σε προσωρινό περιορισμό, κατ’ οίκον ή σε κατάλληλο τόπο προσωρινής διαμονής που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές, για δεκατέσσερις (14) ημέρες.

4) Σε  κάθε  περίπτωση,  τα  πρόσωπα  που  εισέρχονται στην Ελλάδα οφείλουν  κατά  το χρονικό διάστημα  παραμονής τους στη Χώρα, να τηρούν τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19.

Για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Από τα μέτρα εξαιρούνται εκείνοι που εισέρχονται στην Χώρα:

  1. με ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και
  2. με επαγγελματικά τουριστικά πλοία εξαιρουμένων των κρουαζιεροπλοίων
More in Covid 19
Comments
ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Τα νέα μέτρα για την είσοδο στην Ελλάδα

ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ: Τα νέα μέτρα για την είσοδο στην Ελλάδα

Δημοσιευτήκαν τα νέα μέτρα (ΦΕΚ B 3557/27.08.2020) για τους ταξιδιώτες οι οποίοι θα εισέρχονται στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, οι ταξιδιώτες θα πρέπει:

1) Να έχουν συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα το αργότερο την προηγούμενη ημέρα από την άφιξή τους στη Χώρα.

2) Οι εισερχόμενοι στην Ελλάδα υπόκεινται σε δειγματοληπτικό εργαστηριακό ιατρικό έλεγχο στη βάση υγειονομικού αλγορίθμου.  Τα πρόσωπα που υπόκεινται στον δειγματοληπτικό έλεγχο υπόκεινται σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρι  την  έκδοση  των  αποτελεσμάτων  του  ελέγχου. Εφόσον τα πρόσωπα αυτά στερούνται κατοικίας στην Ελλάδα υποχρεούνται να παραμένουν για το ανωτέρω χρονικό διάστημα στον τόπο της προσωρινής διαμονής τους, όπως οικία συγγενικού ή φιλικού προσώπου ή ξενοδοχείο, εκτός αν παραμένουν στην Ελλάδα για μικρότερο  χρονικό  διάστημα,  οπότε  ο  προσωρινός  περιορισμός ισχύει για αυτό το χρονικό διάστημα.

3) Σε περίπτωση θετικού κρούσματος, οι ταξιδιώτες υπόκεινται σε προσωρινό περιορισμό, κατ’ οίκον ή σε κατάλληλο τόπο προσωρινής διαμονής που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές, για δεκατέσσερις (14) ημέρες.

4) Σε  κάθε  περίπτωση,  τα  πρόσωπα  που  εισέρχονται στην Ελλάδα οφείλουν  κατά  το χρονικό διάστημα  παραμονής τους στη Χώρα, να τηρούν τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID19.

Για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο 5.000 ευρώ.

Από τα μέτρα εξαιρούνται εκείνοι που εισέρχονται στην Χώρα:

  1. με ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και
  2. με επαγγελματικά τουριστικά πλοία εξαιρουμένων των κρουαζιεροπλοίων
More in Covid 19
Comments