Χωρίς όραμα και συμμετοχή των κατοίκων ο προϋπολογισμός του Δήμου Αθηναίων

Χωρίς όραμα και συμμετοχή των κατοίκων ο προϋπολογισμός του Δήμου Αθηναίων

Ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2021. Η δημοτική παράταξη της «Ανοιχτής Πόλης» καταψήφισε τον προϋπολογισμό που παρουσίασε η δημοτική αρχή καθώς εμπεριέχει μόνο θεωρητικές προβλέψεις χωρίς κοινωνικό αποτύπωμα, οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα αναθεωρηθούν αρκετές φορές μέσα στο επόμενο έτος στο πλαίσιο μιας τυπικής λογιστικής διαχείρισης της καθημερινότητας. Επιπλέον ο νέος προϋπολογισμός δεν διαθέτει οποιοδήποτε όραμα προς μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική πόλη ενώ απουσιάζει κάθε διαδικασία συμμετοχής των κατοίκων της Αθήνας στην συνδιαμόρφωσή του.

Ο πρώτος προϋπολογισμός της διοίκησης Μπακογιάννη δεν κομίζει τίποτα το συγκεκριμένο για την αντιμετώπιση των αυξημένων κοινωνικών αναγκών της μεταπανδημικής εποχής και δεν περιλαμβάνει μετρήσιμους στόχους για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας (π.χ. δεν υπάρχει κανένα σύγχρονο σχέδιο ανακύκλωσης, χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων).

Ως προς το τεχνικό πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται η ανάπλαση των βιομηχανικών μνημείων της πόλης (όπως η Columbia στην Ριζούπολη και το Βότρυς – Κοροπούλη στα Σεπόλια) τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μουσεία και κέντρα πολιτισμού, συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και καλλιτεχνικής δημιουργικότητας.
Επίσης απουσιάζουν προβλέψεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου, την τεχνολογική υποστήριξη των ανοιχτών δημοτικών δομών και τη δημιουργία λύσεων στέγασης για νέους και οικονομικά ευάλωτους συνδημότες μας με την αξιοποίηση κλειστών κτιρίων.

Η Αθήνα είναι μια από τις ελάχιστες πρωτεύουσες διεθνώς που δεν χρησιμοποιεί κανένα εργαλείο διαβούλευσης και συμμετοχής των κατοίκων της στην διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος. Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός αποτελεί μια διαδικασία συμμετοχής των δημοτών στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την ιεράρχηση των στόχων, την κατανομή των δημοτικών κονδυλίων και των δημόσιων έργων σε τοπικό επίπεδο. Πέρα από την ενίσχυση της δημοκρατίας μέσω της συμμετοχής των κατοίκων στην τοπική διακυβέρνηση, ο συμμετοχικός προϋπολογισμός συμβάλλει στην διαφάνεια της διαχείρισης των δημοτικών πόρων και την πιο στοχευμένη και ορθολογική διαχείριση των οικονομικών του Δήμου.

Απρόθυμη εμφανίζεται μέχρι στιγμής η δημοτική αρχή και για την ενεργοποίηση των άλλων θεσμικών εργαλείων συμμετοχικής δημοκρατίας που προβλέπονται από τη νομοθεσία καθώς παραμένουν  σε εκκρεμότητα η σύσταση της μόνιμης δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης και η σύγκλιση των συνελεύσεων γειτονιάς σε επίπεδο τοπικών διαμερισμάτων, γεγονός που αποδεικνύει ακόμη μια φορά ότι διέπεται από συγκεντρωτικές αντιλήψεις στην άσκηση της διακυβέρνησης του Δήμου και έλλειψη ενός συνεκτικού οράματος για την Αθήνα.


*Ο Δημήτρης Αγανίδης είναι δημοτικός σύμβουλος Αθήνας με την «Ανοιχτή Πόλη».

(Πρώτη δημοσίευση rosa.gr)

More in Πολιτική
Comments
Χωρίς όραμα και συμμετοχή των κατοίκων ο προϋπολογισμός του Δήμου Αθηναίων

Χωρίς όραμα και συμμετοχή των κατοίκων ο προϋπολογισμός του Δήμου Αθηναίων

Ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου ο προϋπολογισμός και το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2021. Η δημοτική παράταξη της «Ανοιχτής Πόλης» καταψήφισε τον προϋπολογισμό που παρουσίασε η δημοτική αρχή καθώς εμπεριέχει μόνο θεωρητικές προβλέψεις χωρίς κοινωνικό αποτύπωμα, οι οποίες είναι βέβαιο ότι θα αναθεωρηθούν αρκετές φορές μέσα στο επόμενο έτος στο πλαίσιο μιας τυπικής λογιστικής διαχείρισης της καθημερινότητας. Επιπλέον ο νέος προϋπολογισμός δεν διαθέτει οποιοδήποτε όραμα προς μια πιο βιώσιμη και ανθεκτική πόλη ενώ απουσιάζει κάθε διαδικασία συμμετοχής των κατοίκων της Αθήνας στην συνδιαμόρφωσή του.

Ο πρώτος προϋπολογισμός της διοίκησης Μπακογιάννη δεν κομίζει τίποτα το συγκεκριμένο για την αντιμετώπιση των αυξημένων κοινωνικών αναγκών της μεταπανδημικής εποχής και δεν περιλαμβάνει μετρήσιμους στόχους για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Αθήνας (π.χ. δεν υπάρχει κανένα σύγχρονο σχέδιο ανακύκλωσης, χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων).

Ως προς το τεχνικό πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται η ανάπλαση των βιομηχανικών μνημείων της πόλης (όπως η Columbia στην Ριζούπολη και το Βότρυς – Κοροπούλη στα Σεπόλια) τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μουσεία και κέντρα πολιτισμού, συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και καλλιτεχνικής δημιουργικότητας.
Επίσης απουσιάζουν προβλέψεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου, την τεχνολογική υποστήριξη των ανοιχτών δημοτικών δομών και τη δημιουργία λύσεων στέγασης για νέους και οικονομικά ευάλωτους συνδημότες μας με την αξιοποίηση κλειστών κτιρίων.

Η Αθήνα είναι μια από τις ελάχιστες πρωτεύουσες διεθνώς που δεν χρησιμοποιεί κανένα εργαλείο διαβούλευσης και συμμετοχής των κατοίκων της στην διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος. Ο συμμετοχικός προϋπολογισμός αποτελεί μια διαδικασία συμμετοχής των δημοτών στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν την ιεράρχηση των στόχων, την κατανομή των δημοτικών κονδυλίων και των δημόσιων έργων σε τοπικό επίπεδο. Πέρα από την ενίσχυση της δημοκρατίας μέσω της συμμετοχής των κατοίκων στην τοπική διακυβέρνηση, ο συμμετοχικός προϋπολογισμός συμβάλλει στην διαφάνεια της διαχείρισης των δημοτικών πόρων και την πιο στοχευμένη και ορθολογική διαχείριση των οικονομικών του Δήμου.

Απρόθυμη εμφανίζεται μέχρι στιγμής η δημοτική αρχή και για την ενεργοποίηση των άλλων θεσμικών εργαλείων συμμετοχικής δημοκρατίας που προβλέπονται από τη νομοθεσία καθώς παραμένουν  σε εκκρεμότητα η σύσταση της μόνιμης δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης και η σύγκλιση των συνελεύσεων γειτονιάς σε επίπεδο τοπικών διαμερισμάτων, γεγονός που αποδεικνύει ακόμη μια φορά ότι διέπεται από συγκεντρωτικές αντιλήψεις στην άσκηση της διακυβέρνησης του Δήμου και έλλειψη ενός συνεκτικού οράματος για την Αθήνα.


*Ο Δημήτρης Αγανίδης είναι δημοτικός σύμβουλος Αθήνας με την «Ανοιχτή Πόλη».

(Πρώτη δημοσίευση rosa.gr)

More in Πολιτική
Comments