Καταγγελία από τον Κύκλο Επαγγελματιών Εστίασης

Καταγγελία από τον Κύκλο Επαγγελματιών Εστίασης

Επιβολή προστίμου 100% για μη έγκαιρη καταβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
Τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Α.) που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων, έχουν
υποχρέωση να καταβάλουν ετήσιο τέλος για τον κοινόχρηστο χώρο που χρησιμοποιούν αναπτύσσοντας
τραπεζο-καθίσματα ή άλλες κατασκευές.
Διαδικασία:
 Υποβολή αίτησης (συνήθως αυτό γίνεται μέχρι το τέλος κάθε έτους)
 Υπολογισμός τέλους
 Αποστολή ειδοποίησης πληρωμής (περίπου έως τον Μάιο)
 Πληρωμή τέλους
Η πληρωμή του τέλους εδώ και 3 χρόνια γίνεται με μία εφ' άπαξ πληρωμή, ενώ μέχρι τότε υπήρχε η
δυνατότητα δόσεων (ο αριθμός των δόσεων οριζόταν κάθε χρόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για το 2020 και λόγω της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του Κορονοιού, ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε
τα εξής:
 Απαλλαγή τελών για τους μήνες εφαρμογής του lockdown (15/03 – 25/05 και 01/11 – 31/12)
 Δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη επιπλέον τραπεζο – καθισμάτων και όπου
αυτό δεν ήταν δυνατό
 Μείωση 50% του τέλους που αναλογεί στους μήνες που η επιχείρηση ήταν σε λειτουργία.
Η καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή του τέλους ορίστηκε η 31/12/2020.
Μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών επιχειρήσεων εστίασης, δεν κατάφεραν (είτε λόγω αδυναμίας ή λόγω κακής
πληροφόρησης) να καταβάλουν το τέλος που τους αναλογούσε εγκαίρως, με αποτέλεσμα να βρίσκονται επ'
απειλή κυρώσεως προστίμου ίσου με το 100% της αξίας του τέλους. Για παράδειγμα, επιχείρηση στο Παγκράτι
που δεν μπόρεσε να καταβάλει τέλος ύψους 1500 ευρώ θα βρεθεί αντιμέτωπη το 2021 με οφειλή 3000 ευρώ.
Ζητάμε:
Σχετικά με το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου:
 Παράταση καταβολής έως ότου επανεκκινήσει τη λειτουργία του ο κλάδος μας.
 Εκκαθάριση (υπολογισμός τελικού ποσού με την μείωση του 50% και των ημερών που ίσχυσε το
lockdown) και αποστολή ειδοποιήσεων πληρωμής.
 Δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής με τη χρήση κωδικού RF.
Σχετικά με τις υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές και ρυθμίσεις:
 Πάγωμα ρυθμίσεων έως 9/2021
 Κατάργηση όλως των προσαυξήσεων.
 Μέγιστο αριθμό δόσεων για όλες της ληξιπρόθεσμες οφειλές (2020) προς τον Δήμο Αθηναίων ,
συμπεριλαμβανομένου και του τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.
 Νέα ρύθμιση με το μέγιστο αριθμό δόσεων για όλα τα ληξιπρόθεσμα χρέη προηγούμενων ετών.
Σχετικά με αιτήσεις για το έτος 2021
 Επιτάχυνση και απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.
 Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής.
 50 % μείωση του τέλους. (όπως ίσχυσε για το 2020)
 Υπολογισμό και εκκαθάριση τελικού ποσού με την αφαίρεση της έκπτωσης και των ημερών που ίσχυσε
lockdown.
Με Εκτίμηση
Κύκλος Επαγγελματιών Εστίασης

More in Οικονομία
Comments
Καταγγελία από τον Κύκλο Επαγγελματιών Εστίασης

Καταγγελία από τον Κύκλο Επαγγελματιών Εστίασης

Επιβολή προστίμου 100% για μη έγκαιρη καταβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
Τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Α.) που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Αθηναίων, έχουν
υποχρέωση να καταβάλουν ετήσιο τέλος για τον κοινόχρηστο χώρο που χρησιμοποιούν αναπτύσσοντας
τραπεζο-καθίσματα ή άλλες κατασκευές.
Διαδικασία:
 Υποβολή αίτησης (συνήθως αυτό γίνεται μέχρι το τέλος κάθε έτους)
 Υπολογισμός τέλους
 Αποστολή ειδοποίησης πληρωμής (περίπου έως τον Μάιο)
 Πληρωμή τέλους
Η πληρωμή του τέλους εδώ και 3 χρόνια γίνεται με μία εφ' άπαξ πληρωμή, ενώ μέχρι τότε υπήρχε η
δυνατότητα δόσεων (ο αριθμός των δόσεων οριζόταν κάθε χρόνο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για το 2020 και λόγω της κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του Κορονοιού, ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε
τα εξής:
 Απαλλαγή τελών για τους μήνες εφαρμογής του lockdown (15/03 – 25/05 και 01/11 – 31/12)
 Δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη επιπλέον τραπεζο – καθισμάτων και όπου
αυτό δεν ήταν δυνατό
 Μείωση 50% του τέλους που αναλογεί στους μήνες που η επιχείρηση ήταν σε λειτουργία.
Η καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή του τέλους ορίστηκε η 31/12/2020.
Μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών επιχειρήσεων εστίασης, δεν κατάφεραν (είτε λόγω αδυναμίας ή λόγω κακής
πληροφόρησης) να καταβάλουν το τέλος που τους αναλογούσε εγκαίρως, με αποτέλεσμα να βρίσκονται επ'
απειλή κυρώσεως προστίμου ίσου με το 100% της αξίας του τέλους. Για παράδειγμα, επιχείρηση στο Παγκράτι
που δεν μπόρεσε να καταβάλει τέλος ύψους 1500 ευρώ θα βρεθεί αντιμέτωπη το 2021 με οφειλή 3000 ευρώ.
Ζητάμε:
Σχετικά με το τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου:
 Παράταση καταβολής έως ότου επανεκκινήσει τη λειτουργία του ο κλάδος μας.
 Εκκαθάριση (υπολογισμός τελικού ποσού με την μείωση του 50% και των ημερών που ίσχυσε το
lockdown) και αποστολή ειδοποιήσεων πληρωμής.
 Δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής με τη χρήση κωδικού RF.
Σχετικά με τις υπόλοιπες ληξιπρόθεσμες οφειλές και ρυθμίσεις:
 Πάγωμα ρυθμίσεων έως 9/2021
 Κατάργηση όλως των προσαυξήσεων.
 Μέγιστο αριθμό δόσεων για όλες της ληξιπρόθεσμες οφειλές (2020) προς τον Δήμο Αθηναίων ,
συμπεριλαμβανομένου και του τέλος κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.
 Νέα ρύθμιση με το μέγιστο αριθμό δόσεων για όλα τα ληξιπρόθεσμα χρέη προηγούμενων ετών.
Σχετικά με αιτήσεις για το έτος 2021
 Επιτάχυνση και απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.
 Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής.
 50 % μείωση του τέλους. (όπως ίσχυσε για το 2020)
 Υπολογισμό και εκκαθάριση τελικού ποσού με την αφαίρεση της έκπτωσης και των ημερών που ίσχυσε
lockdown.
Με Εκτίμηση
Κύκλος Επαγγελματιών Εστίασης

More in Οικονομία
Comments