ΕΚΠΑ: Αντισυνταγματική η φύλαξη από όργανα εκτός πανεπιστημιακής κοινότητας

ΕΚΠΑ: Αντισυνταγματική η φύλαξη από όργανα εκτός πανεπιστημιακής κοινότητας

Μεγαλώνει ο κατάλογος των πανεπιστημίων της χώρας που λένε ξεκάθαρο «όχι» στις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την ίδρυση Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Μετά το Πάντειο, το Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, τώρα και το ΕΚΠΑ εκφράζει την αντίθεσή του σημειώνοντας μάλιστα ότι πρόκειται για «αντισυνταγματική» εξέλιξη.

Μέχρι σήμερα μόνο το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας έχει αποδεχθεί τις ρυθμίσεις των υπουργείων Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη, ενώ τα Πανεπιστήμια απειλούνται με περικοπή χρηματοδοτήσεων σε περίπτωση που δεν εφαρμόσουν τα νέα μέτρα, ανάμεσα στα οποία ο έλεγχος εισερχομένων στα ιδρύματα, η σύσταση εσωτερικής ομάδας ασφαλείας, κα.

Προκειμένου να συζητήσουν ξανά το ζήτημα, οι πρυτάνεις σύμφωνα με πληροφορίες οργανώνουν νέα έκτακτη τηλε-σύνοδο με πιθανή συμμετοχή και της κ. Κεραμέως, την ερχόμενη Τρίτη, καθώς σοβαρές αντιδράσεις υπάρχουν και για το ζήτημα της ισοτίμησης των πτυχίων ξένων ιδρυμάτων που χορηγούνται από ελληνικά συνεργαζόμενα κολέγια.

Στο μεταξύ, η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ με ανακοίνωση της υπογραμμίζει ότι «η ανάθεση της φύλαξης σε όργανα που δεν ανήκουν στην πανεπιστημιακή κοινότητα και δεν ελέγχονται από αυτήν, αντιβαίνει στον συνταγματικά κατοχυρωμένο τρόπο διοίκησης του Πανεπιστημίου».

Διαβάστε το πλήρες ψήφισμα της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ:

Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «δηλώνει ότι η ανάγκη ενισχυμένης και διαρκούς φύλαξης των χώρων του Πανεπιστημίου (στο ΕΚΠΑ ιδιαίτερα στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου) είναι υπαρκτή και ότι το πρόβλημα πρέπει επειγόντως να επιλυθεί με τρόπο αποτελεσματικό και οριστικό.

  • Αναγνωρίζει ότι ο έλεγχος εισόδου σε κτήρια του Πανεπιστημίου είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να εφαρμοστεί. Θα πρέπει να εξεταστεί η εφαρμογή της σε συγκεκριμένα κτήρια ειδικού ενδιαφέροντος (εργαστήρια με ειδικό εξοπλισμό, βιβλιοθήκες, χώροι διοίκησης κ.λπ.), δεδομένου ότι θα υπάρξουν πρακτικά προβλήματα τα οποία θα απαιτηθεί να αντιμετωπιστούν (ουρές φοιτητών, καθυστερήσεις, συνωστισμοί κ.λπ.).
  • Προτείνει η φύλαξη να ανατεθεί αποκλειστικά και μόνο σε μόνιμο πανεπιστημιακό προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να έχει την απαραίτητη εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και τις αναγκαίες αρμοδιότητες, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην ιδιαιτερότητα του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος. Η ανάθεση της φύλαξης σε όργανα που δεν ανήκουν στην πανεπιστημιακή κοινότητα και δεν ελέγχονται από αυτήν, θα μπορούσε να αντιβαίνει στον συνταγματικά κατοχυρωμένο τρόπο διοίκησης του Πανεπιστημίου, αλλά κυρίως στην ειδική αποστολή του. Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο η αντιμετώπιση της παραβατικότητας ποινικής φύσεως ανήκει στην αρμόδια δύναμη της πολιτείας.
  • Το Ίδρυμα (και ιδιαίτερα η Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) έχει ανάγκη φύλαξης σε εικοσιτετράωρη βάση και προς τούτο απαιτείται η δημιουργία υπηρεσίας φύλαξης με ικανό αριθμό προσωπικού. Τα ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη της υπηρεσίας φύλαξης θα αποτελούν βασική συνιστώσα της ακαδημαϊκής ζωής και θα πρέπει να είναι και να αισθάνονται μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, η οποία τους έχει αναθέσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Η εν λόγω υπηρεσία θα αποτελεί μονάδα του Πανεπιστημίου και θα υπάγεται στη Σύγκλητο, το Πρυτανικό Συμβούλιο και τον Πρύτανη του Ιδρύματος.
  • Κρίνει ότι διατάξεις πειθαρχικού περιεχομένου δεν έχουν θέση σε νομοσχέδιο περί φύλαξης των ΑΕΙ. Το σχετικό θέμα συνδέεται με το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου και θα έπρεπε να ρυθμίζεται εσωτερικά από τα Πανεπιστήμια στη βάση γενικών διατάξεων για τη σύνταξη σχετικών κανονισμών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν κατευθύνσεις, αρμοδιότητες και διαδικασίες.
  • Επαναλαμβάνει το αίτημά της για επιπλέον χρηματοδότηση, απαραίτητη για την ενίσχυση των υπαρχουσών υπηρεσιών φύλαξης»
More in
Comments
ΕΚΠΑ: Αντισυνταγματική η φύλαξη από όργανα εκτός πανεπιστημιακής κοινότητας

ΕΚΠΑ: Αντισυνταγματική η φύλαξη από όργανα εκτός πανεπιστημιακής κοινότητας

Μεγαλώνει ο κατάλογος των πανεπιστημίων της χώρας που λένε ξεκάθαρο «όχι» στις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη για την ίδρυση Πανεπιστημιακής Αστυνομίας. Μετά το Πάντειο, το Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, τώρα και το ΕΚΠΑ εκφράζει την αντίθεσή του σημειώνοντας μάλιστα ότι πρόκειται για «αντισυνταγματική» εξέλιξη.

Μέχρι σήμερα μόνο το Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας έχει αποδεχθεί τις ρυθμίσεις των υπουργείων Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη, ενώ τα Πανεπιστήμια απειλούνται με περικοπή χρηματοδοτήσεων σε περίπτωση που δεν εφαρμόσουν τα νέα μέτρα, ανάμεσα στα οποία ο έλεγχος εισερχομένων στα ιδρύματα, η σύσταση εσωτερικής ομάδας ασφαλείας, κα.

Προκειμένου να συζητήσουν ξανά το ζήτημα, οι πρυτάνεις σύμφωνα με πληροφορίες οργανώνουν νέα έκτακτη τηλε-σύνοδο με πιθανή συμμετοχή και της κ. Κεραμέως, την ερχόμενη Τρίτη, καθώς σοβαρές αντιδράσεις υπάρχουν και για το ζήτημα της ισοτίμησης των πτυχίων ξένων ιδρυμάτων που χορηγούνται από ελληνικά συνεργαζόμενα κολέγια.

Στο μεταξύ, η Σύγκλητος του ΕΚΠΑ με ανακοίνωση της υπογραμμίζει ότι «η ανάθεση της φύλαξης σε όργανα που δεν ανήκουν στην πανεπιστημιακή κοινότητα και δεν ελέγχονται από αυτήν, αντιβαίνει στον συνταγματικά κατοχυρωμένο τρόπο διοίκησης του Πανεπιστημίου».

Διαβάστε το πλήρες ψήφισμα της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ:

Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών «δηλώνει ότι η ανάγκη ενισχυμένης και διαρκούς φύλαξης των χώρων του Πανεπιστημίου (στο ΕΚΠΑ ιδιαίτερα στην Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου) είναι υπαρκτή και ότι το πρόβλημα πρέπει επειγόντως να επιλυθεί με τρόπο αποτελεσματικό και οριστικό.

  • Αναγνωρίζει ότι ο έλεγχος εισόδου σε κτήρια του Πανεπιστημίου είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να εφαρμοστεί. Θα πρέπει να εξεταστεί η εφαρμογή της σε συγκεκριμένα κτήρια ειδικού ενδιαφέροντος (εργαστήρια με ειδικό εξοπλισμό, βιβλιοθήκες, χώροι διοίκησης κ.λπ.), δεδομένου ότι θα υπάρξουν πρακτικά προβλήματα τα οποία θα απαιτηθεί να αντιμετωπιστούν (ουρές φοιτητών, καθυστερήσεις, συνωστισμοί κ.λπ.).
  • Προτείνει η φύλαξη να ανατεθεί αποκλειστικά και μόνο σε μόνιμο πανεπιστημιακό προσωπικό, το οποίο θα πρέπει να έχει την απαραίτητη εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και τις αναγκαίες αρμοδιότητες, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην ιδιαιτερότητα του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος. Η ανάθεση της φύλαξης σε όργανα που δεν ανήκουν στην πανεπιστημιακή κοινότητα και δεν ελέγχονται από αυτήν, θα μπορούσε να αντιβαίνει στον συνταγματικά κατοχυρωμένο τρόπο διοίκησης του Πανεπιστημίου, αλλά κυρίως στην ειδική αποστολή του. Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο η αντιμετώπιση της παραβατικότητας ποινικής φύσεως ανήκει στην αρμόδια δύναμη της πολιτείας.
  • Το Ίδρυμα (και ιδιαίτερα η Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου) έχει ανάγκη φύλαξης σε εικοσιτετράωρη βάση και προς τούτο απαιτείται η δημιουργία υπηρεσίας φύλαξης με ικανό αριθμό προσωπικού. Τα ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη της υπηρεσίας φύλαξης θα αποτελούν βασική συνιστώσα της ακαδημαϊκής ζωής και θα πρέπει να είναι και να αισθάνονται μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, η οποία τους έχει αναθέσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο. Η εν λόγω υπηρεσία θα αποτελεί μονάδα του Πανεπιστημίου και θα υπάγεται στη Σύγκλητο, το Πρυτανικό Συμβούλιο και τον Πρύτανη του Ιδρύματος.
  • Κρίνει ότι διατάξεις πειθαρχικού περιεχομένου δεν έχουν θέση σε νομοσχέδιο περί φύλαξης των ΑΕΙ. Το σχετικό θέμα συνδέεται με το αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου και θα έπρεπε να ρυθμίζεται εσωτερικά από τα Πανεπιστήμια στη βάση γενικών διατάξεων για τη σύνταξη σχετικών κανονισμών, οι οποίες θα περιλαμβάνουν κατευθύνσεις, αρμοδιότητες και διαδικασίες.
  • Επαναλαμβάνει το αίτημά της για επιπλέον χρηματοδότηση, απαραίτητη για την ενίσχυση των υπαρχουσών υπηρεσιών φύλαξης»
More in
Comments