Η εξιδανίκευση της κανονικότητας (ableism) στα ΜΜΕ.

Η εξιδανίκευση της κανονικότητας (ableism) στα ΜΜΕ.

Περιγραφή σκίτσου: δυο άντρες στέκονται αντικριστά.
Αριστερά, δημοσιογράφος με κοστούμι και μικρόφωνο στο χέρι.
Δεξιά, χρήστης αμαξιδίου με κοντομάνικη μπλούζα και μακρύ παντελόνι, κρατάει μικρόφωνο στο χέρι και αυτός.

Δημοσιογράφος: Να ρωτήσω πως αισθάνεσαι που είσαι ένας τραγικός ήρωας της κοινωνίας;

Χρήστης αμαξιδίου: Εγώ να ρωτήσω πως αισθάνεσαι που είσαι ένα προσβλητικά συγκαταβατικό καθίκι;

Κάτω δεξιά, υπογραφή σκιτσογράφου, Crippen.

More in ΑΜΕΑ
Comments
Η εξιδανίκευση της κανονικότητας (ableism) στα ΜΜΕ.

Η εξιδανίκευση της κανονικότητας (ableism) στα ΜΜΕ.

Περιγραφή σκίτσου: δυο άντρες στέκονται αντικριστά.
Αριστερά, δημοσιογράφος με κοστούμι και μικρόφωνο στο χέρι.
Δεξιά, χρήστης αμαξιδίου με κοντομάνικη μπλούζα και μακρύ παντελόνι, κρατάει μικρόφωνο στο χέρι και αυτός.

Δημοσιογράφος: Να ρωτήσω πως αισθάνεσαι που είσαι ένας τραγικός ήρωας της κοινωνίας;

Χρήστης αμαξιδίου: Εγώ να ρωτήσω πως αισθάνεσαι που είσαι ένα προσβλητικά συγκαταβατικό καθίκι;

Κάτω δεξιά, υπογραφή σκιτσογράφου, Crippen.

More in ΑΜΕΑ
Comments