Δικό μου το κορμί, δικές μου και οι επιλογές ! (podcast)

Δικό μου το κορμί, δικές μου και οι επιλογές ! (podcast)

Το σημερινό RealPod ασχολείται με το περίφημο συνέδριο γονιμότητας που προκάλεσε αντιδράσεις στην κοινωνία.
Άραγε έχουν κάποιοι δικαίωμα στο κορμί μας ;

More in
Comments
Δικό μου το κορμί, δικές μου και οι επιλογές ! (podcast)

Δικό μου το κορμί, δικές μου και οι επιλογές ! (podcast)

Το σημερινό RealPod ασχολείται με το περίφημο συνέδριο γονιμότητας που προκάλεσε αντιδράσεις στην κοινωνία.
Άραγε έχουν κάποιοι δικαίωμα στο κορμί μας ;

More in
Comments