Παναγιώτης Παπαϊωάννου

Total 1 Post

Μια πρόταση σχετικά με τις μεταχρονολογημένες επιταγές: Ταμείο Εξόφλησης Επιταγών

Στο προηγούμενο διάστημα και στα πλαίσια αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας στη λειτουργία της αγοράς, είδαμε να περιλαμβάνεται στις διάφορες δέσμες μέτρων η παράταση εξόφλησης των μεταχρονολογημένων επιταγών. Λόγω της διαδεδομένης χρήσης της μεταχρονολογημένης επιταγής στη χώρα μας, το συγκεκριμένο μέτρο όντως λειτούργησε θετικά για τις επιχειρήσεις-εκδότες, αφού τους έδωσε