Μάρκος Χαρίτος

Μάρκος Χαρίτος

Total 2 Posts
  • Αθήνα

Μια ματιά στο προφίλ της Ursula von der Leyen

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (E.C.) μπορεί να ήταν το outsider, η εκλογή της όμως, στις 16 Ιουλίου 2019, δεν θα μπορούσε να προκαλέσει κάποια ιδιαίτερη έκπληξη. Ιατρός στο επάγγελμα, μέλος της Ένωσης Ευρωπαίων Φεντεραλιστών, Αντιπρόεδρος του CDU από το 2010, Υπουργός στην Κάτω Σαξωνία 2003-2005, Υπουργός από το

Ερωτήματα και όροι για την ενότητα των Δημοκρατικών Δυνάμεων

η έκταση των δυσμενών αλλαγών στα εισοδήματα και στα δικαιώματα που έχει επέλθει από το 2010 μέχρι σήμερα είναι τεραστίων διαστάσεων, παρ’ όλα αυτά, δεν έχει λάβει χώρα, κάποιαανασύσταση της κοινωνικής δυναμικής και της διεκδικητικότητας των στρωμάτων που αποτελούν τον Δήμο, με την αρχαία έννοια