ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΡΙΑΝΟΣ

Total 2 Posts

Κλιματική αλλαγή και αγωγή του πολίτη

Είναι ανάγκη το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της αειφόρας ανάπτυξης να έχουν σημαντική παρουσία στα νέα Προγράμματα Σπουδών. Η κατανόηση της βαρύτητας της κλιματικής αλλαγής και της ανάληψης δράσεων από τους πολίτες για την αντιμετώπιση της είναι βασική παράμετρος της εκπαίδευσης του πολίτη.

Τομές στην εκπαίδευση την πρώτη τετραετία του ΠΑΣΟΚ. Αφορμές για σκέψεις στο παρόν

Το ΠΑΣΟΚ στην πρώτη κυβερνητική θητεία του (1981-1985) προχώρησε σε πραγματικές τομές στον χώρο της εκπαίδευσης, το μέγεθος των οποίων δεν έχει αποτιμηθεί σε βάθος. Ορισμένες από αυτές ακυρώθηκαν στην πορεία από το κόμμα που τις εισήγαγε. Ομως, αξίζει να παρουσιάσουμε επιγραμματικά κάποιες από αυτές, αφού και σήμερα αποτελούν σημεία