Χρίστος Τσαντίλας

Total 1 Post

Ένας σχολιασμός του ανασχηματισμού από μία άλλη σκοπιά

Του Χρίστου Τσαντήλα* Από τις 5-1-2021 έχει διαμορφωθεί μία νέα κυβερνητική σύνθεση, ύστερα από τον ανασχηματισμό, για τον οποίο έχουν αρχίσει και θα συνεχισθούν οι αναλύσεις, οι αξιολογήσεις και οι κάθε είδους σχολιασμοί από δημοσιογραφικούς και κυρίως πολιτικούς κύκλους. Με το σημείωμα αυτό θα ήθελα να καταθέσω ένα σχολιασμό διαφορετικό,