fbpx

INCIRCLE: Πώς οι νησιωτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές της Μεσογείου θα οδηγηθούν σε έναν πιο βιώσιμο τουρισμό

Αναμφίβολα, ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς μοχλούς της οικονομίας στην περιοχή της Μεσογείου.

Ωστόσο, σε προορισμούς όπως είναι τα νησιά και οι αραιοκατοικημένες περιοχές της, οι μεγάλες εποχικές ροές τουριστών οδηγούν στην εξάντληση του φυσικού κεφαλαίου, καθώς αυτό χρησιμοποιείται με ταχύτερους ρυθμούς απ’ ότι μπορεί να ανανεωθεί.

Τι είναι το INCIRCLE

Είναι ένα έργο υποστήριξης των νησιωτικών και αραιοκατοικημένων περιοχών της Μεσογείου για τη μετάβασή τους σε έναν πιο βιώσιμο τουρισμό. Το INCIRCLE υποστηρίζει αυτές τις περιοχές προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες περιβαλλοντικές προκλήσεις που απορρέουν από τις τουριστικές δραστηριότητες, προωθώντας την εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

O κυκλικός τουρισμός προσεγγίζεται από το έργο μέσα από τέσσερις βασικούς τομείς δράσης: Νερό – Απόβλητα – Ενέργεια – Μετακίνηση.

Σκοπός του INCIRCLE είναι να ενισχύσει τη βιωσιμότητα και την ελκυστικότητα των περιοχών, διατηρώντας την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των φυσικών πόρων, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ποιότητα ζωής των κατοίκων και των τουριστών.

Που εφαρμόζεται

Για την υποστήριξη των τουριστικών προορισμών, το έργο αρχικά δοκιμάζει υφιστάμενες καλές πρακτικές σε 5 πόλεις-πιλότους. Το Ρέθυμνο, η Λάρνακα, η Χιμάρα, η Πάλμα και το Γκόζο είναι οι πόλεις οι οποίες εστιάζουν σε διαφορετικές λύσεις κυκλικής οικονομίας και στα αποτελέσματά τους.

Πιο συγκεκριμένα:

Στο Ρέθυμνο εφαρμόζονται λύσεις που εστιάζουν στη Βιώσιμη Κινητικότητα και την Ενεργειακή Απόδοση με εγκατάσταση ηλιακών σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ποδηλάτων.

Στη Λάρνακα εφαρμόζονται λύσεις που εστιάζουν στη Βιώσιμη Κινητικότητα, με τη δημιουργία ποδηλατικών διαδρομών για τη σύνδεση διαφόρων πολιτιστικών και φυσικών «αξιοθέατων», όπως και στη Χιμάρα με τη δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων και ποδηλατικών σταθμών για τη σύνδεση παραλιών.

Στην Πάλμα, η χρήση τοπικών οικολογικών προϊόντων, η αναδιανομή του χρησιμοποιήσιμου τμήματος σε όσους έχουν ανάγκη και η κομποστοποίηση είναι οι λύσεις που εφαρμόζονται και στοχεύουν σε μηδενικά απόβλητα τροφίμων.

Με στόχο τη βιώσιμη διαχείριση υδάτων, το Γκόζο κατασκευάζει δεξαμενή νερού για τη συλλογή και επαναχρησιμοποίηση της απορροής όμβριων υδάτων κοντά σε τουριστική περιοχή.

Ταυτόχρονα, το INCIRCLE αναπτύσσει μεθοδολογία για τη μετάβαση προς τον Κυκλικό Τουρισμό, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε επίπεδο Περιφέρειας ή και κράτους.

Πώς;

Με την Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας Γνώσης του INCIRCLE, που έχει ως στόχο τη συλλογή και ανταλλαγή υπάρχουσας γνώσης και λύσεων, για την υποστήριξη της ανάπτυξης πολιτικών και πρακτικών κυκλικής οικονομίας στον τομέα του τουρισμού.

Με την Ανάπτυξη συστήματος δεικτών μέτρησης, παρακολούθησης και συγκριτικής αξιολόγησης της προόδου που σημειώνουν οι τουριστικοί προορισμοί όσον αφορά τα επίπεδα κυκλικότητας τους.

Με την Ανάπτυξη στρατηγικών κυκλικού τουρισμού από την Περιφέρεια Κρήτης, τις Επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου, την Αλβανία, την Περιφέρεια Βαλεαρίδων Νήσων και τη Μάλτα.

Τέλος, με την Ανάπτυξη αντίστοιχων στρατηγικών από 6 ακόμα Μεσογειακές περιοχές, οι οποίες θα ενταχθούν στο έργο σε μεταγενέστερη φάση, υιοθετώντας τη μεθοδολογία του INCIRCLE.

Από τον Νοέμβριο 2019 έως τον Ιούνιο 2022 και μαζί με άλλους 13 φορείς από 5 διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, το CIVINET CY-EL συμμετέχει στην υλοποίηση του νέου έργου INCIRCLE στα πλαίσια του προγράμματος Interreg MED.

Σχετικά με το CIVINET CY-EL

Είναι το δίκτυο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την βιώσιμη κινητικότητα στην Ελλάδα και την Κύπρο που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018. Είναι το επίσημο ελληνόφωνο παράρτημα του ευρωπαϊκού δικτύου CIVITAS, καθώς και ο Εθνικός Πολλαπλασιαστής του ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Αστικής Κινητικότητας Eltis για την Ελλάδα και την Κύπρο. Στόχος του είναι να προωθήσει τρόπους μετακίνησης οι οποίοι είναι περιβαλλοντικά φιλικοί, κοινωνικά δίκαιοι, αναβαθμισμένοι και αποτελεσματικοί.

Πρωτοδημοσιεύτηκε στο blog του CIVINET CY-EL

ΒιωσιμότηταΠεριβαλλονΠεριφερεια

Για να μην χάνεις κανένα άρθρο από το Real Politik εγγράψου στο newsletter μας!

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ