fbpx

Ανοιχτή επιστολή της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας

Ανοιχτή επιστολή της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας προς το ΥΥκαι την 7η ΥΠΕ με αφορμή  τον αποκλεισμό αναισθησιολόγων από την

προκήρυξη θέσεων στην 7η Υ.ΠΕ

Με έκπληξη, αγωνία αλλά και απογοήτευση παρακολουθούμε τις τελευταίεςμέρες τις ενέργειες του Υπουργείου Υγείας, που επιχειρεί με βιαστικέςκαι αψυχολόγητες κινήσεις να καλύψει τις σοβαρότατες ελλείψεις σεΑναισθησιολόγους που εδώ και πολλά χρόνια ταλανίζουν το Εθνικό Σύστημα

Υγείας.

Οι Αναισθησιολόγοι είναι γιατροί υψηλής εξειδίκευσης, παίζουνκαθοριστικό ρόλο στην πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων καιστελεχώνουν σε μεγάλο ποσοστό, κατόπιν περαιτέρω εξειδίκευσης, τις ΜΕΘκαι τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Είναι από τους πλέονκαταρτισμένους γιατρούς στην φροντίδα βαρέων περιστατικών, στημηχανική υποστήριξη της αναπνοής, στη διαχείριση απειλητικών για τη

ζωή καταστάσεων.

Δεν είναι τυχαίο επομένως ότι κλήθηκαν από την πρώτη στιγμή ναστηρίξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην προσπάθεια αντιμετώπισης τηςπανδημίας και ανταποκρίθηκαν άμεσα και δυναμικά, με αυταπάρνηση και

ανιδιοτέλεια.

Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείαςπρος την  Πολιτεία να δώσει την απαιτούμενη προσοχή στην “ΕθνικήΚρίση” που αποτελεί η έλλειψη αναισθησιολόγων και στη σημασία τηςπροσεκτικής διαχείρισης αυτού του πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού, αυτή

μόνο την εβδομάδα συνέβησαν τα εξής:

  1. Προκηρύχθηκαν θέσεις για τη στελέχωση των Μονάδων ΕντατικήςΘεραπείας και των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών(Αρ. Πρωτ.Γ4α/Γ.Π.54849),από τις οποίες επιλεκτικά στην 7η ΥΠΕ αποκλείστηκαν οιΕντατικολόγοι με βασική ειδικότητα την Αναισθησιολογία, σε αντίθεση μεότι συμβαίνει στις υπόλοιπες ΥΠΕ. Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεσημε την αρχή της ισοτιμίας με την οποία η πολιτεία οφείλει νααντιμετωπίζει τους πολίτες, αλλά και τη Νομοθεσία, συγκεκριμένα τοΆρθρο 32 – «Νόμος 4461/2017 – Κατάληψη θέσεων Μονάδων ΕντατικήςΘεραπείας» στο οποίο δεν εννοείται περιθώριο επιλεκτικής προκήρυξηςμεταξύ των ειδικοτήτων που κατοχυρώνουν δικαίωμα αίτησης. Κυρίως όμωςαποκλείει ικανούς ιατρούς από νευραλγικές κλινικές/ τμήματα τωννοσοκομείων όπου αντιμετωπίζονται ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση. Ηκίνηση δε αυτή οδήγησε το Συντονιστή Δ/ντή της ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, ΚοΓεωργόπουλο, να υποβάλει την παραίτησή του.Ανοιχτή επιστολή της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείας προς το ΥΥκαι την 7η ΥΠΕ με αφορμή  τον αποκλεισμό αναισθησιολόγων από την

    προκήρυξη θέσεων στην 7η Υ.ΠΕ

Με έκπληξη, αγωνία αλλά και απογοήτευση παρακολουθούμε τις τελευταίεςμέρες τις ενέργειες του Υπουργείου Υγείας, που επιχειρεί με βιαστικέςκαι αψυχολόγητες κινήσεις να καλύψει τις σοβαρότατες ελλείψεις σεΑναισθησιολόγους που εδώ και πολλά χρόνια ταλανίζουν το Εθνικό Σύστημα

Υγείας.

Οι Αναισθησιολόγοι είναι γιατροί υψηλής εξειδίκευσης, παίζουνκαθοριστικό ρόλο στην πραγματοποίηση χειρουργικών επεμβάσεων καιστελεχώνουν σε μεγάλο ποσοστό, κατόπιν περαιτέρω εξειδίκευσης, τις ΜΕΘκαι τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών. Είναι από τους πλέονκαταρτισμένους γιατρούς στην φροντίδα βαρέων περιστατικών, στημηχανική υποστήριξη της αναπνοής, στη διαχείριση απειλητικών για τη

ζωή καταστάσεων.

Δεν είναι τυχαίο επομένως ότι κλήθηκαν από την πρώτη στιγμή ναστηρίξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην προσπάθεια αντιμετώπισης τηςπανδημίας και ανταποκρίθηκαν άμεσα και δυναμικά, με αυταπάρνηση και

ανιδιοτέλεια.

Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις της Ελληνικής Αναισθησιολογικής Εταιρείαςπρος την  Πολιτεία να δώσει την απαιτούμενη προσοχή στην “ΕθνικήΚρίση” που αποτελεί η έλλειψη αναισθησιολόγων και στη σημασία τηςπροσεκτικής διαχείρισης αυτού του πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού, αυτή

μόνο την εβδομάδα συνέβησαν τα εξής:

  1. Προκηρύχθηκαν θέσεις για τη στελέχωση των Μονάδων ΕντατικήςΘεραπείας και των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών(Αρ. Πρωτ.Γ4α/Γ.Π.54849),από τις οποίες επιλεκτικά στην 7η ΥΠΕ αποκλείστηκαν οιΕντατικολόγοι με βασική ειδικότητα την Αναισθησιολογία, σε αντίθεση μεότι συμβαίνει στις υπόλοιπες ΥΠΕ. Η απόφαση αυτή έρχεται σε αντίθεσημε την αρχή της ισοτιμίας με την οποία η πολιτεία οφείλει νααντιμετωπίζει τους πολίτες, αλλά και τη Νομοθεσία, συγκεκριμένα τοΆρθρο 32 – «Νόμος 4461/2017 – Κατάληψη θέσεων Μονάδων ΕντατικήςΘεραπείας» στο οποίο δεν εννοείται περιθώριο επιλεκτικής προκήρυξηςμεταξύ των ειδικοτήτων που κατοχυρώνουν δικαίωμα αίτησης. Κυρίως όμωςαποκλείει ικανούς ιατρούς από νευραλγικές κλινικές/ τμήματα τωννοσοκομείων όπου αντιμετωπίζονται ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση. Ηκίνηση δε αυτή οδήγησε το Συντονιστή Δ/ντή της ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ, Κο

    Γεωργόπουλο, να υποβάλει την παραίτησή του.

  2. Στην ίδια ΥΠΕ, μετακινήθηκε Ιατρός Τμήματος Επειγόντων, με βασικήειδικότητα Αναισθησιολογίας, από τα ΤΕΠ όπου υπηρετούσε, σταχειρουργεία για την κάλυψη των αναγκών, ενώ δεν έχει ασκήσει τηνειδικότητα της Αναισθησιολογίας στο χειρουργείο εδώ και 24 χρόνια. Όσομεγάλες και αν είναι οι ελλείψεις σε αναισθησιολόγους, είναι εκτόςλογικής να γίνεται προσπάθεια κάλυψης των κενών με τόσο επικίνδυνο

    τρόπο.

Αναγνωρίζουμε ότι η 7η ΥΠΕ έχει σοβαρές και επείγουσες ελλείψεις σεαναισθησιολόγους. Χρονίζον παράδειγμα, αλλά και ένδειξη προχειρότηταςστο σχεδιασμό αποτελεί το νοσοκομείο Ρεθύμνου. Αν και η ανάγκη γιαΑναιθησιολόγους είναι επιτακτική,  οι 2 θέσεις που έχουν προκηρυχθείείναι βαθμίδας Διευθυντή (απαραίτητη από το νόμο τετραετήςπροϋπηρεσία)   γεγονός που αποκλείει τους νεότερους συναδέλφους, μεόρεξη και προοπτική, που υπηρετούν στο νησί με συμβάσεις. Σε μιαειδικότητα που χαρακτηρίζεται είδος προς εξαφάνιση, αντί για κίνητραπου θα τονώσουν το ενδιαφέρον και την προσέλευση δίνεται ένα μήνυμααδιεξόδου και εργαλειακής χρήσης που κάθε άλλο παρά ενθαρρύνει τους

νέους να δουν επαγγελματικό μέλλον σε αυτή.

Η Ελληνική Αναισθησιολογική Εταιρεία κρούει τον κώδωνα του κινδύνουγια άλλη μία φορά και απευθύνει έκκληση στο Υπουργείο Υγείας να μηδιαχειρίζεται με τόσο επιπόλαιο και απαξιωτικό τρόπο το ανθρώπινοδυναμικό στο οποίο τόσο πολύ βασίστηκε και στο οποίο και πάλι θααπευθυνθεί για υποστήριξη στο δεύτερο κύμα της πανδημίας. Τονίζουμεακόμη μια φορά ότι πρώτιστο μέλημά μας είναι η ασφάλεια και η ποιότητα

της παρεχόμενης φροντίδας στους ασθενείς.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

H Πρόεδρος                                                     H γενική γραμματέας

Άννα Μαλισιώβα                                                  Ελεάνα Γαρίνη

Για να μην χάνεις κανένα άρθρο από το Real Politik εγγράψου στο newsletter μας!

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ