2 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν διαθέτουν θέρμανση

2 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν διαθέτουν θέρμανση

Σύμφωνα με την Eurostat 2 στα 10 νοικοκυριά στη χώρα μας στερούνται επαρκούς θέρμανσης. Πρόκειται για ένα ποσοστό το οποίο είναι δυόμισι φορές υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Μαζί με τη χώρα μας, στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το υψηλότερο ποσοστό νοικοκυριών, που δεν διαθέτουν επαρκή θέρμανση είναι η Βουλγαρία (30,1%), η Λιθουανία (26,7%), η Κύπρος (21%), η Πορτογαλία (18,9%) και η Ιταλία (11,1%).

Οι χώρες του Βορρά (Φινλανδία, Αυστρία, Σουηδία, Σλοβενία, Λουξεμβούργο, Εσθονία και Γερμανία) βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της ενεργειακής επάρκειας και στην οικιακή θέρμανση, με μόνο το 2% των νοικοκυριών να μη διαθέτει επαρκή θέρμανση στο σπίτι.

Ωστόσο και στις πιο ανεπτυγμένες χώρες καταγράφεται μια αύξηση στο ποσοστό των νοικοκυριών που δυσκολεύονται να κρατήσουν το σπίτι τους ζεστό. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μέσο ποσοστό των πολιτών που δήλωσαν ότι δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα για επαρκή οικιακή θέρμανση ανέρχεται 6,9% για το 2019.

Σε απόλυτους αριθμούς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο περίπου 35 εκατομμύρια άνθρωποι αδυνατούν να ζεστάνουν το σπίτι τους, ενώ ακόμα και στην πιο πλούσια χώρα της Ευρώπης, την Γερμανία, υπολογίζεται ότι περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι δυσκολεύονται να ζεστάνουν το σπίτι τους.

Η συνεχιζόμενη πανδημία αναμένεται να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη πτώση του βιοτικού επιπέδου των ευρωπαίων πολιτών και συνεπώς γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός δικαιώματος πρόσβασης στη θέρμανση και την ενεργειακή επάρκεια και αυτό είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να το συμπεριλάβει στις πολιτικές στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας.

More in Ενέργεια
Comments
2 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν διαθέτουν θέρμανση

2 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν διαθέτουν θέρμανση

Σύμφωνα με την Eurostat 2 στα 10 νοικοκυριά στη χώρα μας στερούνται επαρκούς θέρμανσης. Πρόκειται για ένα ποσοστό το οποίο είναι δυόμισι φορές υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Μαζί με τη χώρα μας, στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το υψηλότερο ποσοστό νοικοκυριών, που δεν διαθέτουν επαρκή θέρμανση είναι η Βουλγαρία (30,1%), η Λιθουανία (26,7%), η Κύπρος (21%), η Πορτογαλία (18,9%) και η Ιταλία (11,1%).

Οι χώρες του Βορρά (Φινλανδία, Αυστρία, Σουηδία, Σλοβενία, Λουξεμβούργο, Εσθονία και Γερμανία) βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της ενεργειακής επάρκειας και στην οικιακή θέρμανση, με μόνο το 2% των νοικοκυριών να μη διαθέτει επαρκή θέρμανση στο σπίτι.

Ωστόσο και στις πιο ανεπτυγμένες χώρες καταγράφεται μια αύξηση στο ποσοστό των νοικοκυριών που δυσκολεύονται να κρατήσουν το σπίτι τους ζεστό. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το μέσο ποσοστό των πολιτών που δήλωσαν ότι δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα για επαρκή οικιακή θέρμανση ανέρχεται 6,9% για το 2019.

Σε απόλυτους αριθμούς, σε ευρωπαϊκό επίπεδο περίπου 35 εκατομμύρια άνθρωποι αδυνατούν να ζεστάνουν το σπίτι τους, ενώ ακόμα και στην πιο πλούσια χώρα της Ευρώπης, την Γερμανία, υπολογίζεται ότι περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι δυσκολεύονται να ζεστάνουν το σπίτι τους.

Η συνεχιζόμενη πανδημία αναμένεται να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη πτώση του βιοτικού επιπέδου των ευρωπαίων πολιτών και συνεπώς γίνεται ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός δικαιώματος πρόσβασης στη θέρμανση και την ενεργειακή επάρκεια και αυτό είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να το συμπεριλάβει στις πολιτικές στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας.

More in Ενέργεια
Comments